Bài tập lập trình C thứ 38: Chương trình đếm các phụ âm trong chuỗi

273

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Trong buổi học trước các bạn đã được làm quen với chương trình đếm số lần xuất hiện của kí tự nhập từ bàn phím

Yêu cầu

Buổi hôm nay là bài tập tạo chương trình đếm các phụ âm trong chuỗi nhập từ bàn phím. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
	char s[100];
	printf("Ban hay nhap noi dung cho chuoi : \n");
	gets(s);
	int i,dem=0;
	for (i = 0 ; i<strlen(s); i++ ){
		if(s[i]== 'a'|| s[i]== 'e'|| s[i]== 'i'||s[i]== 'o'|| s[i]== 'u' || s[i]== 'A'|| s[i]== 'E'|| s[i]== 'I'||s[i]== 'O'|| s[i]== 'U'){
			dem++;
		}
	}
	printf("Phu am cua chuoi : %d",dem);
	return 0;
}

Trong bài học tiếp theo, các bạn sẽ được tìm hiểu chương trình sắp xếp các kí tự trong chuỗi.

Chúc các bạn học tập tốt!

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN