Lập trình C cơ bản bài 9: Cách dùng các toán tử so sánh

518

Chào mừng các bạn đã đến với loạt bài hướng dẫn học lập trình C online của học viện công nghệ Vietpro.

Trong bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về cách dùng toán tử một ngôi (++, –). Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn có thể hiểu về toán tử so sánh cũng như cách sử dụng chúng. Chúng ta cùng bắt đầu nhé:

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Cách dùng các toàn tử so sánh

Đầu tiên, ta tạo một project mới. Ví dụ ta khởi tạo 2 biến a = 10, b = 3 và bắt đầu tiến hành so sánh.

Để so sánh, ta tạo một biến kiemTra để xem xem a có lớn hơn b hay không

Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	int a= 10;
	int b= 3;
	int kiemTra = (a>b);
	return 0;
}

Ở đây biến kiemTra sẽ có giá trị là 1 hoặc 0 tương ứng với true hoặc false.

Kết quả sẽ là true:

Tương tự với phép so sánh nhỏ hơn ( a< b ), so sánh bằng ( a == b ), khác nhau ( a!= b ), lớn hơn hoặc bằng ( a>= b ), nhỏ hơn hoặc bằng ( a<= b )

Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	int a= 10;
	int b=3;
	int kiemTra = (a>b);
	printf("Ket qua so sanh a > b la: %d\n",kiemTra);
	kiemTra = (a<b);
	printf("Ket qua so sanh a < b la: %d\n",kiemTra);
	kiemTra = (a==b);
	printf("Ket qua so sanh a = b la: %d\n",kiemTra);
	kiemTra = (a!=b);
	printf("Ket qua so sanh a != b la: %d\n",kiemTra);
	kiemTra = (a>=b);
	printf("Ket qua so sanh a >= b la: %d\n",kiemTra);
	kiemTra = (a<=b);
	printf("Ket qua so sanh a <= b la: %d\n",kiemTra);
	return 0;
}

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu bước đầu về cách dùng các toán tử logic.

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN