Lập trình C nâng cao bài 19: Đọc và ghi file trong lập trình C (p1)

1537

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Đây là video trong giáo trình hướng dẫn học lập trình C của Vietpro

Trong bài học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về Union trong lập trình C.

Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể hiểu về file cũng như cách sử dụng chúng trong lập trình C. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Tại sao phải đọc và ghi file

Giả sử như bài toán trước chúng ta có làm về quản lý sinh viên bằng struct tức là chúng ta đang làm một dự án nào đó. Vậy khi làm dự án này, chúng ta yêu cầu người dùng nhập thông tin vào, nhưng mà thông tin nhập vào của chúng ta không được lưu trữ lại. Thì khi người dùng chạy lại chương trình lần hai sẽ phải nhập lại từ đầu. Vậy nên chúng ta cần lưu giữ lại thông tin.

2. Cách ghi file

Đầu tiên chúng ta tạo khung cho chương trình bằng cách tạo một project mới và lưu lại. Sau đó chúng ta tạo ra một biến có kiểu là FILE và biến có định dạng là con trỏ:

FILE *p;

Chúng ta bắt đầu mở file:

fp = fopen("tenfile","hanhdong");

Hành động ở đây là điều mà bạn muốn làm với file. Có thể là:

  • r: Mở các file đã tồn tại với mục đích là đọc.
  • w: Mở các file đã tồn tại với mục đích là ghi. Nếu file chưa tồn tại thì file mới sẽ được tạo ra. Chương trình bắt đầu ghi từ phần đầu của file.
  • a: Mở file văn bản cho chế độ ghi tiếp ở cuối file.
  • r+: Mở file văn bản với mục đích đọc và ghi
  • w+: Mở file văn bản với mục đích làm trắng file đó, đọc và ghi đè lên.
  • a+: Mở file đã tồn tại với mục đích đọc và ghi nhưng không làm trắng file mà tạo ra một file mới nếu như file chưa tồn tại. Việc ghi file sẽ bắt đầu ghi từ cuối file.

Để ghi file:

fputs("du lieu muon ghi",tenfile);

Chúng ta thử ghi nội dung vào trong file:

#include<stdio.h>
int main(){
	FILE *p;
	fp = fopen("demo.txt","w");
	fputs("HOC VIEN CONG NGHE VIETPRO \n",fp);
	fclose(fp);
	return 0;
}

Chú ý: Vì ban đầu chúng ta mở file ra nên khi kết thúc chúng ta nên đóng file lại ( fclose(fp))

Kết quả:

Chúng ta sẽ không thấy gì cả vì ta không in ra mà hình bất kì điều gì. Nhưng ở nơi lưu file sẽ có file mới xuất hiện:

Nội dung bên trong file:

Bài học đến đây là kết thúc. Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về đọc và ghi file trong lập trình C (p2).

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN