Lập trình C nâng cao bài 17: Con trỏ và cấu trúc trong lập trình C

2100

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Các bạn đang theo dõi bài giảng trong giáo trình học lập trình C online của Vietpro.

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc struct trong lập trình C.

Đây là bài học giúp các bạn có thể hiểu về con trỏ với cấu trúc cũng như cách sử dụng chúng trong lập trình C. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Con trỏ và cấu trúc

Để hiểu cách sử dụng con trỏ với cấu trúc, chúng ta cùng làm ví dụ quản lý sinh viên ở bài trước. Đầu tiên chúng ta tạo ra khung của chương trình và lưu lại. Sau đó khai báo cấu trúc SinhViên:

#include<stdio.h>
struct SinhVien{
	char ten[100];
	int tuoi, diem;
};
int main(){
	return 0;
}

Như chúng ta đã biết cấu trúc là một kiểu dữ liệu dùng để chứa các kiểu dữ liệu khác. Vậy cấu trúc đã là kiểu dữ liệu thì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng con trỏ với nó. Chúng ta tiến hành nhập dữ liệu cho SinhVien thông qua việc sử dụng con trỏ:

#include<stdio.h>
struct SinhVien{
	char ten[100];
	int tuoi, diem;
};
int main(){
	SinhVien sv;
	SinhVien *p = &sv;
	printf("Ban hay nhap ten cho sinh vien : \n");
	gets(p->ten);
	printf("Ban hay nhap tuoi cho sinh vien : \n");
	scanf("%d",&p->tuoi);
	printf("Ban hay nhap diem cho sinh vien : \n");
	scanf("%d",&p->diem);
	printf("Thong tin sinh vien ban vua nhap la : \n");
	printf("Ten : %s\n",p->ten);
	printf("Tuoi : %d\n",p->tuoi);
	printf("Diem : %d\n",p->diem);
	return 0;
}

Chú ý: Thay vì sử dụng p.ten để lấy ra giá trị tên sinh viên thì chúng ta phải sử dụng p->ten

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài tiếp theo, các bạn sẽ được hướng dẫn về Union trong lập trình C

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

BÌNH LUẬN