Vòng lặp trong lập trình C

844

Vòng lặp được sử dụng để lặp lại một khối mã. Thật tuyệt vời khi một đoạn mã của bạn chỉ cần viết 1 lần và được lặp lại nhiều lần trong khi chạy chương trình, với vòng lặp bạn sẽ không phải lặp lại đoạn mã nhiều lần, bạn sẽ rất kho quản lý code của mình.

Để học tốt và hiểu ró về bài học này bạn cần nắm vững kiến thức của bài học trước về các câu lệnh điều kiện trong lập trình C.

Có 3 loại vòng lặp là for, while và do..while.

1. Vòng lặp FOR.

Cú pháp :

Việc khởi tạo biến cho phép bạn hoặc là khai báo một biến và cung cấp cho nó một giá trị hoặc cho một giá trị cho một biến đã có. Thứ hai, điều kiện cho chương trình biết rằng trong khi các biểu thức điều kiện là đúng vòng lặp sẽ tiếp tục lặp lại chính nó. Phần cập nhật biến là cách dễ dàng nhất cho một vòng lặp để xử lý các thay đổi của biến. Nó có thể làm những việc như x ++, x = x + 10, hay thậm chí là x = ngẫu nhiên (5), và nếu bạn thực sự muốn, bạn có thể gọi chức năng khác mà không phải làm gì để biến nhưng vẫn có tác dụng hữu ích trên mã. Chú ý rằng dấu chấm phẩy tách từng phần, đó là quan trọng. Cũng lưu ý rằng mỗi một đơn của các phần có thể trống rỗng, mặc dù các dấu chấm phẩy vẫn phải có mặt ở đó. Nếu điều kiện là trống rỗng, nó được đánh giá là đúng sự thật và các vòng lặp sẽ lặp lại cho đến khi một cái gì đó khác dừng nó.

2. Vòng lặp While.

While là vòng lặp khá đơn giản có cú pháp:

Bạn có thể xem ví dụ sau:

blogger-loop-kslzone

3. Vòng lặp DO..WHILE

Cú pháp DO..WHILE.

Chú ý rằng điều kiện được thử nghiệm vào cuối khối thay vì đầu, do đó, các khối sẽ được thực hiện ít nhất một lần. Nếu điều kiện là đúng, chúng tôi nhảy trở lại vào đầu của khối và thực hiện nó một lần nữa. Một vòng lặp do..while là gần như giống như một vòng lặp trong khi ngoại trừ thân vòng lặp được đảm bảo để thực hiện ít nhất một lần. Một vòng lặp trong khi nói “Loop trong khi điều kiện là đúng, và thực hiện khối mã này”, một vòng lặp do..while nói “Thực hiện khối mã này, và sau đó tiếp tục vòng lặp trong khi điều kiện là đúng”.

Đăng ký học lập trình c chuyên nghiệp tại học viện vietpro để nhận nhiều ưu đãi lớn.

4. Break và Continue

Đây là hai từ khóa rất quan trọng đối với vòng lặp.

Từ khóa Break sẽ thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức mà không quan tâm đến điều kiện của vòng lặp. Lệnh Break là hữu ích nếu chúng ta muốn thoát khỏi một vòng lặp trong những trường hợp đặc biệt.

Từ khóa Continue là từ khóa để điều khiển vòng lặp chạy. Nếu bạn đang thực hiện 1 vòng lặp và bạn dùng từ khóa Continue thì vòng lặp sẽ dừng lại và bắt đầu thực hiện tại từ đầu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here