Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C Sharp

1261

C Sharp (C#) là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được phát triển bởi Microsoft và được phê duyệt bởi Hiệp hội các nhà sản xuất châu Âu Computer và tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.

Ngôn ngữ lập trình C # được phát triển bởi Anders Hejlsberg trong việc phát triển .Net Framework.
C Sharp được thiết kế cho các ngôn ngữ chung cơ sở hạ tầng (CLI), trong đó bao gồm các mã và thời gian chạy môi trường thực thi cho phép sử dụng các ngôn ngữ cấp cao khác nhau trên các nền tảng máy tính khác nhau và kiến ​​trúc.

 • C# là ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp bởi những lý do sau:
 • C# là ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp và hiện đại, dế học dễ sử dụng.
 • C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
 • C# giúp định hướng thành phần.
 • Là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc và dễ tìm hiểu, dễ kiểm soát.
 • Ngôn ngữ lập trình C # có thể biên dịch trên hiều nền tảng máy tính.
 • Lập trình C Sharp là một phần của .Net Framework

Ngôn ngữ lập trình C # có tính mạnh mẽ cao.

Mặc dù C # cấu trúc chặt chẽ theo ngôn ngữ cấp cao truyền thống, C và C ++ và là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó có rất giống với Java, nó có rất nhiều tính năng lập trình mạnh mẽ mà làm cho nó đáng yêu đến một số lập trình viên trên toàn thế giới.

Sau đây là danh sách vài tính năng quan trọng của C #:

 1. Điều kiện boolean
 2. Bộ sưu tập rác tự động
 3. Thư viện chuẩn
 4. hội Versioning
 5. Thuộc tính và Sự kiện
 6. Các đại biểu và Quản lý sự kiện
 7. Generics Easy-to-sử dụng
 8. Indexer
 9. Compilation có điều kiện
 10. Đa luồng đơn giản
 11. LINQ và Lambda Expressions
 12. Tích hợp với Windows

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here