Cấu trúc trong lập trình C

1161

Trong hướng dẫn lập trình C bài trước chúng ta đã tìm hiểu về con trỏ, tiếp tục với bài học hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc trong lập trình C, cú pháp khai báo và cách dùng của cấu trúc trong lập trình c cơ bản

Cấu trúc cung cấp một cách để lưu trữ nhiều giá trị khác nhau trong các biến của các loại khả năng khác nhau dưới cùng tên. Điều này làm cho nó một chương trình mô-đun hơn, đó là dễ dàng hơn để sửa đổi bởi vì thiết kế của nó làm cho mọi thứ gọn hơn. Struct nói chung là hữu ích mỗi khi có rất nhiều dữ liệu cần phải được nhóm lại với nhau – ví dụ, họ có thể được sử dụng để giữ các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu hoặc lưu trữ thông tin về địa chỉ liên lạc trong sổ địa chỉ.

Trong ví dụ địa chỉ liên lạc, một cấu trúc có thể được sử dụng mà sẽ giữ tất cả các thông tin về một số liên lạc duy nhất – tên, địa chỉ, số điện thoại, và vv.

Cú pháp khai báo cấu trúc trong lập trình c

Tag là tên của toàn bộ các loại cấu trúc và các thành viên là các biến trong cấu trúc. Để thực sự tạo ra một cấu trúc đơn cú pháp

Để truy cập vào một biến cấu trúc ta có

Ví dụ về cấu trúc trong bài hoc lap trinh c

Bạn cũng có thể trở lại các cấu trúc từ các chức năng bằng cách định nghĩa kiểu trả về của họ như là một kiểu cấu trúc.

Ví dụ

Bài học về cấu trúc trong lập trình c của chúng ta kết thúc tại đây, chúc các bạn có thêm được nhiều kiến thức lập trình bổ ích. Hãy theo dõi chúng tôi để được chia sẻ kiến thức lập trình từ cơ bản đến nâng cao

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here