Cấu trúc cơ bản của chương trình lập trình C

552

Mở đầu bài học cấu trúc chương trình lập trình C, chúng ta sẽ xem ví dụ chương trình C cơ bản với tên gọi Hello World

#include <stdio.h>

int main() {
/* chương trình C đầu tiên */
printf(“Hello, World! \n”);
return 0;
}

Một chương trình lập trình C cơ bản gồm các phần: Preprocessor Commands, Functions, Variables, Statements & Expressions, Comments. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng thành phần trong những buổi học sau nhé.

ngon-ngu-lap-trinh-c

Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sâu vào các câu lệnh dùng trong ví dụ trên.

 • Dòng đầu tiên của chương trình #include <stdio.h> là một lệnh tiền xử lý, mà nói với một trình biên dịch C bao gồm các tập tin stdio.h trước khi đi để biên soạn thực tế.
 • Các dòng tiếp theo int main () là chức năng chính nơi thực hiện chương trình bắt đầu.
 • Các dòng tiếp theo /*…*/ sẽ bị bỏ qua bởi trình biên dịch và nó đã được đưa thêm ý kiến ​​bổ sung vào chương trình. Vì vậy dòng như vậy được gọi là ý kiến ​​trong chương trình.
 • Các dòng tiếp theo printf (…) là một chức năng có sẵn trong C mà gây ra thông báo “Hello, World!” sẽ được hiển thị trên màn hình.
 • Các dòng tiếp theo return 0; chấm dứt chức năng chính () và trả về giá trị 0.
  Biên dịch và thực hiện chương trình C

Chúng ta hãy xem làm thế nào để lưu các mã nguồn trong một tập tin, và làm thế nào để biên dịch và chạy nó. Sau đây là các bước đơn giản –

 • Mở một trình soạn thảo văn bản và thêm mã nói trên.
 • Lưu tập tin như hello.c
 • Mở một dấu nhắc lệnh và đi đến thư mục mà bạn đã lưu file.
 • Loại gcc hello.c và nhấn Enter để biên dịch mã của bạn.
 • Nếu không có lỗi trong mã của bạn, dấu nhắc lệnh sẽ đưa bạn đến dòng kế tiếp và sẽ tạo ra a.out tập tin thực thi.
 • Bây giờ, gõ a.out để thực hiện chương trình của bạn.

Bạn sẽ thấy đầu ra “Hello World” được in trên màn hình.

Trong bài học lập trình C tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào từng chi tiết của cấu trúc lập trình C, khái niệm cách sử dụng và các ví dụ minh họa. Hãy theo dõi các bài giảng của mình để có thể tự học lập trình C tại nhà nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here