Cài đặt môi trường lập trình C++

1075

Bài hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau đi thiết lập môi trường trong lập trình C++. Để cài đặt môi trường chạy chương trình C++ bạn cần cài đặt hai phần mềm trên máy tính của mình là :Text Editor và C ++ Compiler

1. Text Editor.

Đây sẽ là nơi để bạn gõ chương trình lập trình C++ trên máy tính của mình. Ví dụ về vài biên tập viên bao gồm Notepad của Windows, OS Chỉnh sửa lệnh, tóm tắt, Epsilon, Emacs, vim hoặc vi

Việc đặt tên cho các chương trình soạn thảo code của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào từng hệ điều hành khác nhau. Ví dụ, Notepad sẽ được sử dụng trên Windows và vim hoặc vi có thể được sử dụng trên cửa sổ cũng như Linux hoặc UNIX.

Các tập tin mà bạn tạo ra với biên tập viên của bạn được gọi là file nguồn và cho C ++ chúng thường được đặt tên với phần mở rộng cpp, .cp, hoặc .c.

2. C++ Compiler

Đây sẽ là nơi mà chương trình C++ của bạn được biên dịch. Hầu hết các trình biên dịch C ++ không quan tâm những gì mở rộng mà bạn cung cấp cho mã nguồn của bạn, nhưng nếu bạn không chỉ định khác, nhiều người sẽ sử dụng cpp theo mặc định.

Xem thêm : những vấn đề cơ bản trong C++

3. Cài đặt C++ Compiler trên các hệ điều hành.

Cài đặt trên UNIX / Linux.

Nếu bạn đang sử dụng Linux hay UNIX sau đó kiểm tra xem GCC được cài đặt trên hệ thống của bạn bằng cách nhập các lệnh sau từ dòng lệnh:

$ g++ -v

Nếu đã được cài đặt rồi bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Using built-in specs.
Target: i386-redhat-linux
Configured with: ../configure –prefix=/usr …….
Thread model: posix
gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-46)

Nếu không nhận được thông báo như vậy thì bạn cần tải về và cài đặt tại đây.

Cài đặt trên Mac OS X

Nếu bạn sử dụng Mac OS X, cách dễ nhất để có được GCC là để tải các môi trường phát triển Xcode từ trang web của Apple và làm theo hướng dẫn cài đặt đơn giản.

Cài đặt Windows

Để cài đặt được GCC trên hệ điều hành windows bạn cần cài đặt MinGW trước, sau đó bạn thiết lập cài đặt cho gcc-core, gcc-g ++, binutils và thời gian chạy MinGW.

Thêm các thư mục con như lắp đặt MinGW của bạn để bạn PATH biến môi trường để bạn có thể xác định những công cụ này trên dòng lệnh bằng tên đơn giản của họ.

Khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ có thể chạy gcc, g ++, ar, ranlib, dlltool, và một số công cụ GNU khác từ dòng lệnh của Windows.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here