Bài tập lập trình C thứ 7: Chương trình giải phương trình bậc 2

654

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro.

Đây là video trong loạt bài hướng dẫn làm bài tập lập trình C của Vietpro.

Ở bài học lần trước, các bạn đã được hướng dẫn chương trình giải phương trình bậc nhất.

Yêu cầu

Buổi học hôm nay là bài tập tạo chương trình giải phương trình bậc 2. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

//GIAI PHUONG TRINH BAC HAI AX^2 + BX + C = 0
//TH1: A == 0 THI PHUONG TRINH VE DANG BX + C = 0
//TH2" A !=0 TINH DELTA = B^2 - 4AC
//NEU DELTA < 0 THI PHUONG TRINH VO NGHIEM
//NEU DELTA > 0 THI PHUNOG TRINH CO 2 NGHIEM PHAN BIET
//X1 = (-B - CANDELTA ) /2A; X2 = (-B + CANDELTA)/2A;
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
	int a,b,c;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho a: \n");
	scanf("%d",&a);
	printf("Ban hay nhap gia tri cho b: \n");
	scanf("%d",&b);
	printf("Ban hay nhap gia tri cho c: \n");
	scanf("%d",&c);
	if (a == 0){
		//bx + c = 0
		if ( b == 0){
			if (c == 0) {
				printf("Phuong trinh vo so nghiem \n");
			}
			else {
				printf("Phuong trinh vo nghiem \n");
			}
		}
		else {
			float x = (float) -c/b;
			printf("Phuong trinh co mot nghiem duy nhat: %.2f",x);
		}
	}
	else {
		int delta = (b * b) - (4 * a * c);
		if (delta < 0)
		{
			printf("Phuong trinh vo nghiem \n");
		}
		else if (delta == 0){
			float x = (float) -b / (2 * a);
			printf("Phuong trinh co nghiem kep: %.2f \n",x);			
		}
		else{
			double canDelta = sqrt(delta);
			float x1 = (float)(-b - canDelta)/ (2*a);
			float x2 = (float)(-b + canDelta)/ (2*a);
			printf("Phuong trinh co hai nghiem phan biet: \n");
			printf("Nghiem x1 = %.2f\n",x1);
			printf("Nghiem x2 = %.2f\n",x2);	
		}
	}
	return 0;
}

Chú ý: Khi muốn sử dụng các hàm toán học trong lập trình C, các bạn phải nhớ sử dụng thư viện math.h.

Trong bài học tiếp theo, Vietpro sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra số chẵn lẻ.

Chúc các bạn học tốt

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN