Bài tập lập trình C thứ 57: Chương trình tìm tổng lớn nhất của hàng trong ma trận ( sử dụng con trỏ )

475

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Trong bài học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần ( sử dụng con trỏ )

Yêu cầu

Đây là bài tập tạo chương trình tìm tổng lớn nhất của hàng trong ma trận trong đó sử dụng con trỏ để tính toán. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	int hang, cot;
	int *p;
	printf("Ban hay nhap hang : \n");
	scanf("%d",&hang);
	printf("Ban hay nhap cot : \n");
	scanf("%d",&cot);
	int i,j;
	int max = 0;
	p= (int*)malloc(hang*cot*sizeof(int));
	for( i = 0; i< hang;i++){
		int tong = 0;
		for (j = 0; j<cot;j++){
			scanf("%d",(p+ cot * i + j));
			tong = tong + *(p + cot * i + j);
		}
		if(tong > max){
			max = tong;
		}
	}
	printf("Tong lon nhat se la : %d \n",max);
	return 0; 
}

Bài học tiếp theo Vietpro sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chương trình tính tổng lớn nhất của cột trong ma trận ( sử dụng con trỏ ).

Chúc các bạn học tập tốt!

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN