Bài tập lập trình C thứ 55: Chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần ( sử dụng con trỏ )

1365

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Các bạn đang theo dõi video hướng dẫn bài tập về ngôn ngữ lập trình C của Vietpro

Trong buổi học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu chương trình tính tổng phần tử trong mảng ( sử dụng con trỏ )

Yêu cầu

Đây là bài tập tạo chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần trong đó sử dụng con trỏ để sắp xếp. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	int *p;
	int n;
	printf("Ban hay nhap so luong phan tu cho mang : \n");
	scanf("%d",&n);
	p = (int*)malloc(n*sizeof(int));
	int i,j;
	for (i = 0; i< n ; i++)	{
		scanf("%d",(p + i));
	}
	for ( i = 0; i < n ; i++){
		for ( j = i+ 1; j<n;j++){
			if(*(p + i)> *(p + j)){
				int temp = *(p+j);
				*(p+i) = *(p+j);
				*(p+j) = temp;
			}
		}
	}
	printf("Mang cua ban sau khi sap xep la : \n");
	for(i = 0;i< n; i++){
		printf("%d\t",*(p+i));
	}
	return 0; 
}

Trong bài học tiếp theo, các bạn sẽ được giới thiệu chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần ( sử dụng con trỏ )

Chúc các bạn học tập tốt!

Rating: 1.0. From 1 vote.
Please wait...

BÌNH LUẬN