Bài tập lập trình C thứ 54: Chương trình tính tổng phần tử trong mảng ( sử dụng con trỏ )

707

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Các bạn đang xem video trong series hướng dẫn bài tập lập trình C từ a đến z của Vietpro.

Trong buổi học trước, các bạn đã được hướng dẫn chương trình tráo đổi hai giá trị ( sử dụng con trỏ )

Yêu cầu

Đây là bài tập tạo chương trình tính tổng phần tử trong mảng trong đó sử dụng con trỏ để tính toán. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	int *p;
	int n;
	printf("Ban hay nhap so luong phan tu cho mang : \n");
	scanf("%d",&n);
	p = (int*)malloc(n*sizeof(int));
	int i, tong = 0;
	for (i = 0; i< n ; i++)	{
		scanf("%d",(p + i));
		tong = tong + *(p + i);
	}
	printf("Tong cac phan tu trong mang la : %d \n",tong);
	return 0; 
}

Bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần ( sử dụng con trỏ )

Chúc các bạn học tập tốt!

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN