Bài tập lập trình C thứ 23: Chương trình in ra một mảng

613

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Đây video trong là loạt bài hướng học lập trình C của Vietpro

Trong bài học trước, Vietpro đã cùng các bạn tìm hiểu Chương trình in ra tam giác sao

Yêu cầu

Đây là bài tập tạo chương trình in ra một mảng. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

//CHUONG TRINH IN RA MOT MANG TRONG LAP TRINH C
//bc1: yeu cau nguoi dung nhap so luon toi da ma mang co the chua dc
//bc2: tao ra mot mang a chua duoc toi da n phan tu ( voi n do nguoi dung nhap
//truoc do
#include<stdio.h>
int main(){
	int n; // so luong toi da mang co the chua dc
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int a[n];
	int i;
	for (i = 0; i < n ; i ++){
		printf("Ban hay nhap gia tri cho mang: \n");
		scanf("%d",&a[i]);
	}
	printf("Mang cua ban sau khi nhap la : \n");
	for (i = 0; i < n ; i ++){
		printf("%d\t",a[i]);
	}
	return 0;
}

Bài hoc kế tiếp, Vietpro sẽ cùng các bạn nghiên cứu Chương trình in ra một mảng theo chiều đảo ngược

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...

BÌNH LUẬN