Bài tập lập trình C thứ 22: Chương trình in ra tam giác sao

2765

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Các bạn đang theo dõi video trong loạt bài hướng dẫn bài tập lập trình C của Vietpro.

Ở buổi học trước, chúng ta đã cùng nghiên cứu về Chương trình in ra bảng cửu chương

Yêu cầu

Buổi học hôm nay là bài tập in ra các tam giác sao. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

1. Tam giác sao đều

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
int main(){
	int n;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int i,j,k;
	for (i = 1; i <=n ; i ++){
		for (j = 1; j<= n -i;j++){
			printf("");
		}
		for ( j = 1; j <= i;j ++){
			printf("* ");
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

2. Tam giác sao đều úp ngược

[VIDEO TUT]

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
int main(){
	int n;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int i,j,k;
	for (i = n; i >=1 ; i --){
		for (j = 1; j<= n -i;j++){
			printf("");
		}
		for ( k = 1; k <= i;k ++){
			printf("* ");
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

3. Tam giác vuông cân 1

[VIDEO TUT]

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
int main(){
	int n;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int i,j;
	for (i = 1; i <=n ; i ++){
		for (j = 1; j<= i;j++){
			printf("* ");
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

4. Tam giác vuông cân 2

[VIDEO TUT]

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
int main(){
	int n;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int i,j,k;
	for (i = n; i >=1 ; i --){
		for (j = 1; j<=n- i;j++){
			printf(" ");
		}
		for(k=1; k <=i;k++){
			printf("*");
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

5. Tam giác vuông cân 3

[VIDEO TUT]

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
int main(){
	int n;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int i,j;
	for (i = n; i >=1 ; i --){
		for (j = 1; j<= i;j++){
			printf("* ");
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

6. Tam giác Floyd

[VIDEO TUT]

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
int main(){
	int n,dem =1;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int i,j;
	for (i = 1; i <=n ; i ++){
		for (j = 1; j<= i;j++){
			printf("%d ",dem);
			dem++;
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

Ở bài học tiếp theo, Vietpro sẽ cùng các bạn tìm hiểu Chương trình in ra một mảng

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...

BÌNH LUẬN