Bài tập lập trình C thứ 20: Chương trình tìm các số nguyên tố trong khoảng 1 đến n

917

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Các bạn đang theo dõi loạt video hướng dẫn bài tập lập trình C của Vietpro

Ở buổi học trước, Vietpro đã cùng các bạn nghiên cứu về Chương trình kiểm tra số nguyên tố

Yêu cầu

Buổi học ngày hôm nay là bài tập tạo chương trình tìm các số nguyên tố trong khoảng 1 đến n.Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

#include<stdio.h>
int main(){
	int n;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	int i,kiemTra = 1;
	for ( i = 1; i<= n; i++){
		for(int j = 2;j<=i-1; j++){
			if ( i %j == 0){
				kiemTra = 0;
			}
		}
		if(kiemTra == 1){
		printf("%d\t",i);
		}
		kiemTra = 1;
	}
	
	return 0;
}

Trong bài học tiếp theo, các bạn sẽ được hướng dẫn Chương trình in ra bảng cửu chương

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN