Bài tập lập trình C thứ 16: Chương trình tìm số hoàn hảo

1586

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Đây là video trong loạt bài hướng dẫn bài tập lập trình C của Vietpro

Ở buổi học trước, chúng ta đã cùng nghiên cứu Chương trình tính n!

 

Yêu cầu

Buổi học hôm nay là bài tập tạo chương trình tìm số hoàn hảo. Bài tập này yêu cầu kiến thức sau để có thể làm được:

Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

[SOURCE CODE]

//so hoan hao : tong cac uoc cua no ( tru chinh no ) = no
// 6 = 1+2+3 ==> 6 chinh la mot con so hoan hao
//bc1: yeu cau nguoi dung nhap n tu ban phim
//bc2: tim cac uoc cua n
//bc3: tao ra mot bien tong gan tri ban dau = 0 sau do tinh tong cac uoc
//bc4: dem so sanh gia tri cua tong va n ban dau neu bang nhau => SHH
#include<stdio.h>
int main(){
	int n,tong = 0,i;
	printf("Ban hay nhap gia tri cho n : \n");
	scanf("%d",&n);
	for ( i = 1; i< n; i++){
		if(n%i == 0){
			tong = tong + i;
		}
	}
	if(tong == n){
		printf("%d la so hoan hao \n",n);
	}else {
		printf("%d khong phai la so hoan hao \n",n);
	}
	return 0;
}

Trong bài học tiếp theo, các bạn sẽ được hướng dẫn chương trình in ra các số chẵn trong khoảng từ 1 đến n.

Rating: 3.0. From 2 votes.
Please wait...

BÌNH LUẬN