Lập trình C cơ bản bài 7: Cách dùng các toán tử số học

48

Chào mừng các bạn đã đến với loạt bài hướng dẫn học lập trình C cơ bản của Vietpro.

Ở bài học trước, chúng ta đã được học về cách nhập dữ liệu từ bàn phím. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá cách dùng các toán tử số học.

Đây là bài học giúp các bạn có thể hiểu về toán tử số học cũng như cách sử dụng chúng một cách rõ nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Cách sử dụng toán tử số học

Đầu tiên, chúng ta tạo project mới. Sau đó khởi tạo 2 biến a,b với giá trị tùy ý.

Để thực hiện toàn tử “+”. Ta chỉ cần tạo thêm 1 biến tổng có giá trị bằng a + b.

Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	// + - * /
	int a= 10;
	int b= 3;
	int tong = a+b; // int tong = 13;
	printf("Gia tri tong cua a va b la: \n%d",tong);
	return 0;
}

Thứ tự ưu tiên của toán tử: Nó sẽ thực hiện các phép toán bên phải dấu “=” trước. Sau khi thực hiện xong sẽ gán lại giá trị nằm bên trái dấu “=”. Kết quả:

Tương tự với phép trừ “-”

#include<stdio.h>
int main() {
	// + - * /
	int a= 10;
	int b= 3;
	int tong = a+b; // int tong = 13;
	int hieu = a-b;
	printf("Gia tri tong cua a va b la: \n%d",tong);
	printf("\nGia tri hieu cua a va b la: \n%d",hieu);
	return 0;
}

Kết quả:

Tương tự với tích (a * b), phần nguyên ( a / b ) và phần dư ( a%b)

Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	// + - * /
	int a= 10;
	int b= 3;
	int tong = a+b; // int tong = 13;
	int hieu = a-b;
	int tich = a*b;
	int phanNguyen = a/b;
	int phanDu = a%b;
	printf("Gia tri tong cua a va b la: \n%d",tong);
	printf("\nGia tri hieu cua a va b la: \n%d",hieu);
	printf("\nGia tri tich cua a va b la: \n%d",tich);
	printf("\nGia tri nguyen cua phep chia a cho b la: \n%d",phanNguyen);
	printf("\nGia tri du cua phep chia a cho b la: \n%d",phanDu);
	return 0;
}

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ được học về cách dùng toán tử một ngôi (++, –).

Chúc các bạn học tập tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN