Lập trình C nâng cao bài 6: Hướng dẫn hàm trong lập trình C ( p3 – Hàm không có tham số truyền vào, có kiểu trả về )

543

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Ở bài học trước, Vietpro đã hướng dẫn hàm trong lập trình C ( p2 – Hàm có tham số truyền vào, không có kiểu trả về ).

Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn có thể hiểu về hàm không có tham số truyền vào, có kiểu trả về cũng như cách sử dụng chúng trong lập trình C. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Hàm không có tham số truyền vào, có kiểu trả về

Ở bài trước chúng ta đã biết hàm có kiểu trả về thuộc dạng int, float, double,… và phải return về một giá trị nào đó. Để hiểu rõ hơn về hàm này, chúng ta cùng làm ví dụ. Đầu tiên các bạn tạo khung cho chương trình bằng cách tạo project mới và lưu lại. Tiếp theo chúng ta thử viết hàm có kiểu trả về:

int showTuoi(){
	int tuoi = 25;
	float b = 55.5;
	return tuoi;
}

Hàm có kiểu trả về là số nguyên nên khi return chúng ta phải return về một giá trị số nguyên. Nếu bạn return b ( float ) sẽ bị lỗi.

Chú ý: Hàm có kiểu trả về giá trị nào thì chúng ta phải return về kiểu giá trị đó ( int trả về số nguyên, char trả về kí tự, boolean trả về true false,.. )

Một điều các bạn cần lưu ý nữa là câu lệnh return tương đương với câu lệnh break trong vòng lặp. Khi gặp lệnh return thì hàm sẽ kết thúc. Ví dụ :

int kiemTra(){
	int tuoi = 25;
	if ( tuoi > 18 ){
		printf("Ban da du tuoi di tu \n");
		return 1;
	}
	printf("Ban chua du tuoi di tu \n");
	return 0;
}

Khi tuoi > 18 thì hàm sẽ return 1 luôn mà không cần biết ở sau vòng lặp if còn bao nhiêu dòng lệnh nữa. Và khi muốn chạy hàm thì các bạn phải khai báo hàm ở trong hàm main:

#include<stdio.h>
int kiemTra(){
	int tuoi = 25;
	if ( tuoi > 18 ){
		printf("Ban da du tuoi di tu \n");
		return 1;
	}
	printf("Ban chua du tuoi di tu \n");
	return 0;
}
int main(){
	kiemTra();
	return 0;
}	

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Ở bài tiếp theo, Vietpro sẽ hướng dẫn hàm trong lập trình C ( p4 – Hàm có tham số truyền vào, có kiểu trả về ).

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN