Lập trình C cơ bản bài 5: Kiểu dữ liệu và cách tạo biến trong lập trình C

1761

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Ở bài học trước chúng ta đã được học về cách comment và ý nghĩa của việc comment trong lập trình C.

Đây là bài học giúp các bạn hiểu về kiểu dữ liệu và cách sử dụng cũng như tạo biến của ngôn ngữ lập trình C. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Các kiểu dữ liệu trong C

  • True or False: bool
  • Ký tự: char
  • Số nguyên: int
  • Số thực: float
  • Số thực dạng double: double
  • Không có giá trị: void

Dựa trên các kiểu dữ liệu mà hệ thống sẽ cấp phát bộ nhớ và quyết định những gì có thể lưu giữ trong bộ nhớ đó thông qua các biến.

2. Biến là gì ? Cách tạo biến trong lập trình C

Biến là một đoạn mã ngắn giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu tạm thời và có thể thay đổi được trong suốt quá trình làm việc. Để tạo một biến, ta sử dụng cú pháp:

kiểudữliệu tênbiến;

Giả sử ta tạo một biến số nguyên tên là x. Câu lệnh sẽ là:

int x;

Chú ý: Kiểu dữ liệu của chúng ta là gì thì biến chỉ có thể lưu trữ các giá trị của kiểu dữ liệu đó. Ở đây ta sử dụng kiểu dữ liệu số nguyên ( int ) thì x chỉ có thể lưu trữ được các giá trì nguyên.

Sau đó ta gán giá trì cho x bằng toán tử gán:

x=5;

Tiếp tục ta cho giá trị x hiển thị ra màn hình bằng câu lệnh printf()

Ở đây để hiển thị kiểu dữ liệu số nguyên ra ngoài màn hình, ta sử dụng “%d”, và giá trị hiển thị của nó sẽ là biến x

printf("%d",x);

Cụ thể sẽ là:

#include<stdio.h>
int main() {
	int x;
	x=5;
	printf("%d",x);
	return 0;
}

Kết quả:

Giả sử ta thêm một biến y = 10

int y;
y= 10;

Rồi hiển thị bằng:

printf("%d %d",x,y);

Sẽ được kết quả:

Và bây giờ, ta thử thêm một biến số thực ( float ) z với giá trị là 3.14. Để hiển thị giá trị số thực ta dùng “%f”. Dùng “%.2f” để in 2 chữ số đằng sau dấu phẩy và \n để xuống dòng.

#include<stdio.h>
int main() {
 int x;
 x=5;
 int y;
 y= 10;
 float z;
 z= 3.14;
 printf("%d %d \n%.2f",x,y,z);
 return 0;
}

Kết quả:

Còn hiển thị dạng double thì sao ? Ta sử dụng “%lf” để hiển thị và “%.2lf” để hiển thị 2 số đằng sau dấu phẩy. Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	int x;
	x=5;
	int y;
	y= 10;
	float z;
	z= 3.14;
	double e = 5.4;
	printf("%d %d \n%.2f \n%.2lf",x,y,z,e);
	return 0;
}

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài học tiếp theo, các bạn sẽ được học cách nhập dữ liệu từ bàn phím.

Chúc các bạn học tập tốt.

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...

BÌNH LUẬN