Lập trình C cơ bản bài 28: Cách dùng hàm fflush(stdin)

1314

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro.

Chắc hẳn đến video này thì các bạn đã rất quen thuộc với việc tự học lập trình C cùng Vietpro rồi đúng không nào. Ở bài trước Vietpro đã cùng các bạn đi qua phần lý thuyết về cách in một chuỗi ra màn hình.

Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể hiểu về hàm fflush cũng như cách sử dụng chúng trong lập trình C. Chúng ta cùng nghiên cứu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Hàm fflush(stdin)

Dùng để tránh bị trôi lệnh khi nhập.

2. Cách sử dụng

Ta hãy cùng làm ví dụ nhập tên và tuổi cho sinh viên, sau đó hiển thị lên màn hình. Đầu tiên chúng ta tạo project mới và lưu lại. Tiếp theo chúng ta sử dụng kiến thức được học ở các bài trước để lập trình. Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	char ten[100];
	int tuoi;
	printf("Ban hay nhap tuoi cho sinh vien : \n");
	scanf("%d",&tuoi);
	printf("Ban hay nhap ten cho sinh vien : \n");
	gets(ten);
	printf("Thong tin sinh vien ban vua nhap la : \n");
	printf("Tuoi cua sinh vien : %d\n",tuoi);
	printf("Ten cua sinh vien : %s\n",ten);	
	return 0;
}

Kết quả:

Như chúng ta có thể thấy sau khi nhập tuổi sinh viên thì trình biên dịch đã bỏ qua bước nhập tên cho sinh viên. Vào thời điểm chúng ta sử dụng lệnh scanf để nhập tuổi và kết thúc lệnh scanf bằng phím enter, thì trong bộ nhớ đệm của ta đã lưu kí tự “\n” làm trôi lệnh gets của chúng ta. Đây là lí do tại sao chúng ta cần sử dụng câu lệnh fflush(stdin);

Thử lại:

#include<stdio.h>
int main() {
	char ten[100];
	int tuoi;
	printf("Ban hay nhap tuoi cho sinh vien : \n");
	scanf("%d",&tuoi);
	printf("Ban hay nhap ten cho sinh vien : \n");
	fflush(stdin);
	gets(ten);
	printf("Thong tin sinh vien ban vua nhap la : \n");
	printf("Tuoi cua sinh vien : %d\n",tuoi);
	printf("Ten cua sinh vien : %s\n",ten);	
	return 0;
}

Kết quả:

Chú ý: Các bạn nhớ phải có lệnh fflush(stdin) để tránh bị trôi lệnh nhé

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài học tiếp theo, Vietpro sẽ hướng dẫn và đưa đến những kiến thức mới cho các bạn, bắt đầu bằng việc giới thiệu các hàm xử lý chuỗi.

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN