Lập trình C nâng cao bài 23: Hướng dẫn tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đơn

1358

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Đây là bài giảng trong serie video học lập trình C nâng cao của Vietpro

Ở bài học trước các bạn đã được hướng dẫn in danh sách liên kết đơn theo chiều đảo ngược.

Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể hiểu về cách tìm một phần tử trong danh sách liên kết đơn trong lập trình C. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Tìm kiếm một phần tử

Để làm bài toán chúng ta tạo ra một danh sách liên kết đơn, in ra nó và sau đó yêu cầu người dùng nhập vào giá trị phần tử mà họ muốn tìm. Nếu phần tử đó tồn tại thì in ra tìm thấy, nếu không thì in ra không tìm thấy.

Các bước tạo danh sách, in danh sách ta làm như ở những bài trước. Sau đó ta tạo một hàm tìm kiếm. Nếu có giá trị đó trong danh sách, ta in ra “Found”, nếu không tìm thấy ta in ra “Not found”. Cụ thể:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct SoNguyen{
	int dulieu;
	struct SoNguyen *tiep;
};
void taoDanhSach(SoNguyen *&pdau){
	int repeat;
	SoNguyen *p;
	do{ // de cho nguoi dung nhap vao so luong tuy y
		if(pdau == NULL){ //Neu p dau rong
			pdau = (SoNguyen*)malloc(sizeof(SoNguyen)); //cap phat bo nho cho p
			p = pdau;
		}else{  //neu nhu no co gia tri roi thi p se tro den tiep 
				// va cap phat bo nho cho no
			p = pdau;
			while (p->tiep !=NULL) p = p->tiep;
			p->tiep = (SoNguyen*)malloc(sizeof(SoNguyen));
			p = p->tiep;
		}
		printf("Nhap du lieu cho danh sach : \n");
		scanf("%d",&(p->dulieu));
		p->tiep = NULL;
		printf("Ban co muon tiep tuc hay khong ?");
		scanf("%d",&repeat);
	}while(repeat  != 0);
}
int TimKiemDuLieu(SoNguyen *&pdau){
	SoNguyen *p = pdau;
	int value;
	printf("Moi ban nhap du lieu ma ban muon tim : \n");
	scanf("%d",&value);
	if(pdau == NULL) return 0;
	while(p!= NULL){ //neu ton tai tra ve 1
		if(p->dulieu == value) return 1;
		p=p->tiep;
	}
	return 0;
}
int main(){
	SoNguyen *pdau = NULL;	
	taoDanhSach(pdau);
	if(TimKiemDuLieu(pdau) == 1){
		printf("Found");
	}else
	printf("Not found");
	return 0;
}

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Ở bài học tiếp theo, các bạn sẽ được hướng dẫn sửa một phần tử trong danh sách liên kết đơn.

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN