Lập trình C cơ bản bài 21: Hướng dẫn về mảng một chiều trong C

1112

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro.

Chúng ta đã nghiên cứu được hơn một nửa số video trong giáo trình lập trình C căn bản của Vietpro.

Ở bài học trước Vietpro đã hướng dẫn từ khóa continue cho các bạn.

Trong bài học lần này, các bạn có thể hiểu về mảng một chiều cũng như cách sử dụng chúng trong lập trình C. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Mảng một chiều

Mảng là gì ? Mảng thực chất là một kiểu dữ liệu, được sử dụng để lưu nhiều giá trị cùng một kiểu dữ liệu trong một biến duy nhất.

2. Cách sử dụng

 • Cú pháp
kieudulieu tenmang[soluongtoida]; // int a[10];
 • Cách sử dụng

Giả sử chúng ta có 10 giá trị: 14 18 45 68 97 56 54 78 90 24. Thay vì phải tạo 10 biến, chúng ta có thể lưu 10 số này vào biến a. Đầu tiên chúng ta tạo một project mới, sau đó lưu lại. Tiếp theo chúng ta tiến hành lập trình. Để khởi tạo mảng a có 10 giá trị:

int a[10];
	//14 18 45 68 97 56 54 78 90 24
	// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Để gán giá trị 14 ở ví trí 0 ở trong mảng, ta chỉ cần viết:

a[0] = 14;

Chú ý: Trong lập trình C, số thứ tự đầu tiên là số 0 

Tương tự với 9 số còn lại:

a[1] = 18;
a[2] = 45;
a[3] = 68;
a[4] = 97;
a[5] = 56;
a[6] = 54;
a[7] = 78;
a[8] = 90;
a[9] = 24;

Để in ra số thứ 6 trong mảng, ta dùng lệnh printf với giá trị truyền vào sẽ là a[5]. Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	//kieudulieu tenmang[soluongtoida];	
	int a[10];
	//14 18 45 68 97 56 54 78 90 24
	// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	a[0] = 14;
	a[1] = 18;
	a[2] = 45;
	a[3] = 68;
	a[4] = 97;
	a[5] = 56;
	a[6] = 54;
	a[7] = 78;
	a[8] = 90;
	a[9] = 24;
	printf("%d ",a[5]);
	return 0;
}

Kết quả:

Vậy để tương tác với phần tử ở trong mảng, chúng ta chỉ cần truyền vào trong dấu [] vị trí phần tử ta muốn sử dụng. Để hiểu kĩ hơn, chúng ta hãy để người dùng nhập vào 10 giá trị từ bàn phím và in ra mảng. Cụ thể:

#include<stdio.h>
int main() {
	int i;
	int a[10];
	for(i = 0; i < 10; i++){
		printf("Ban hay nhap gia tri cho phan tu : \n");
		scanf("%d",&a[i]);
	}
	printf("Mang cua ban sau khi nhap la : \n");
		for(i = 0; i < 10; i++){
		printf("%d\t",a[i]);	
	}
	return 0;
}

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài tiếp theo của serie video về lập trình C căn bản, các bạn sẽ được hướng dẫn về mảng hai chiều trong C.

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

Rating: 4.5. From 2 votes.
Please wait...

BÌNH LUẬN