Lập trình C nâng cao bài 16: Cấu trúc struct trong lập trình C

2438

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Đây là video trong bộ tài liệu hướng dẫn ngôn ngữ lập trình C từ cơ bản đến nâng cao của Vietpro.

ở bài học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về con trò và hàm trong lập trình C

Đây là bài học giúp các bạn có thể hiểu về kiểu dữ liệu cấu trúc struct cũng như cách sử dụng chúng trong học lập trình C. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Cấu trúc struct

Là kiểu dữ liệu cấu trúc trong lập trình C, cho phép bạn kết hợp nhiều kiểu dữ liệu với nhau. Cấu trúc được sử dụng để biểu diễn một bản ghi, giả sử bạn muốn lưu giữ một đối tượng nào đó thì struct sẽ lưu giữ những thuộc tính của đối tượng đó.

2. Cách sử dụng

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc struct, ta sẽ vào làm ví dụ. Giả sử bài toán yêu cầu ta cần quản lý tên, tuổi, điểm của sinh viên. Đầu tiên ta tiến hành tạo khung cho chương trình bằng cách tạo một project mới và lưu lại. Để nhập dữ liệu cho sinh viên đầu tiên thì chúng ta trước hết phải khai báo biến:

char ten[100];
int tuoi, diem;

Các bạn có thể thấy với sinh viên đầu tiên chúng ta đã cần tới ba biến, vậy bài toán của chúng ta với hàng trăm sinh viên thì chúng ta sẽ cần tới bao nhiêu biến ? Câu trả lời là rất nhiều. Vì thế chúng ta sinh ra một kiểu dữ liệu là struct.

  • Cú pháp
struct tencuadoituong{
	//khai bao bien
}

Quay trở lại với ví dụ trên, ta khai báo cấu trúc SinhVien bằng kiểu dữ liệu cấu trúc. Cụ thể:

struct SinhVien{
	char ten[100];
	int tuoi, diem;
}
  • Cách sử dụng

Sau khi khai báo cấu trúc SinhVien xong, để sử dụng cấu trúc SinhVien vào việc nhập liệu cũng như quản lý chúng ta cần khai báo nó ở trong hàm main. Cụ thể:

#include<stdio.h>
struct SinhVien{
	char ten[100];
	int tuoi, diem;
};
int main(){
	SinhVien sv;
	printf("Ban hay nhap ten cho sinh vien : \n");
	gets(sv.ten);
	printf("Ban hay nhap tuoi cho sinh vien : \n");
	scanf("%d",&sv.tuoi);
	printf("Ban hay nhap diem cho sinh vien : \n");
	scanf("%d",&sv.diem);
	printf("Thong tin sinh vien ban vua nhap la : \n");
	printf("Ten : %s\n",sv.ten);
	printf("Tuoi : %d\n",sv.tuoi);
	printf("Diem : %d\n",sv.diem);
	return 0;
}

Chú ý: Để tương tác với các thuộc tính của đối tượng chúng ta chỉ cần “têncấutrúc.thuộctính”.

Kết quả:

Tương tự khi bạn muốn thêm sinh viên khác chỉ cần:

 SinhVien sv1;
 fflush(stdin);
 printf("Ban hay nhap ten cho sinh vien : \n");
 gets(sv1.ten);
 printf("Ban hay nhap tuoi cho sinh vien : \n");
 scanf("%d",&sv1.tuoi);
 printf("Ban hay nhap diem cho sinh vien : \n");
 scanf("%d",&sv1.diem);
 printf("Thong tin sinh vien ban vua nhap la : \n");
 printf("Ten : %s\n",sv1.ten);
 printf("Tuoi : %d\n",sv1.tuoi);
 printf("Diem : %d\n",sv1.iem);
 

Vậy khi làm việc với nhiều sinh viên chúng ta không cần tạo ra quá nhiều biến mà chỉ cần tạo một cấu trúc sinh viên với đầy đủ thuộc tính của sinh viên.

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về con trỏ và cấu trúc trong lập trình C.

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

BÌNH LUẬN