Lập trình C nâng cao bài 13: Cách dùng hàm realloc để cấp phát bộ nhớ trong lập trình C

2235

Chào mừng các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Ở bài học trước, các bạn đã được hướng dẫn cách dùng hàm calloc để cấp phát bộ nhớ trong lập trình C.

Đây là bài học giúp các bạn có thể hiểu về hàm realloc cũng như cách sử dụng chúng trong lập trình C nâng cao. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Hàm realloc

Dùng để cấp phát bộ nhớ trong lập trình C. Nhưng hàm realloc có đặc điểm khác với malloc và calloc là giả sử ban đầu bạn cấp phát cho nó 10 ô nhớ, nhưng sau đó bạn thay đổi muốn cấp phát cho nó thêm thì chúng ta phải dùng realloc. Đó là điều mà malloc và calloc không giải quyết được.

2. Cách sử dụng

  • Cú pháp
	tencontro = (kieudulieu*)realloc(tencontro,soluongsaukhithem);
  • Cách sử dụng

Đầu tiên chúng ta tạo khung của chương trình bằng cách tạo một project mới sau đó lưu lại. Tiếp theo chúng ta tạo con trỏ và cấp phát bộ nhớ cho nó bằng hàm malloc. Giả sử ta cấp phát cho nó là 5 ô nhớ. Rồi sau đó ta cấp phát lại cho nó thêm 5 ô nhớ nữa là 10 ô nhớ bằng hàm realloc. Cụ thể:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	int *p;
	p = (int*)malloc(5 * sizeof(int)); // cap phat bo nho ban dau cho p
	int i;
	for ( i = 0; i < 5; i ++)
	{
		scanf("%d",(p+i));
	}
	printf("Du lieu ban dau khi chua duoc cap phat la : \n");
	for ( i = 0; i < 5; i ++)
	{
		printf("%d ",*(p+i));
	}
	printf("\n ");
	//tencontro = (kieudulieu*)realloc(tencontro,soluongsaukhithem);
	p = (int*)realloc(p,10); // cap phat them o nho bang realloc
		for ( i = 5; i < 10; i ++)
	{
		scanf("%d",(p+i));
	}
		printf("\nDu lieu sau khi chua duoc cap phat la : \n");
	
	for ( i = 0; i < 10; i ++)
	{
		printf("%d ",*(p+i));
	}
	return 0;
}

Kết quả:

Hàm realloc cấp phát thêm bằng cách sao chép bộ nhớ cũ sang bộ nhớ mới và thêm vào bộ nhớ mới những ô nhớ cần cấp phát thêm.

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài học tiếp theo, Vietpro sẽ hướng dẫn các bạn con trỏ và mảng nhiều chiều

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

BÌNH LUẬN