Lập trình C cơ bản bài 10: Cách dùng các toán tử logic

1234

Chào mừng các bạn đã đến với loạt bài viết trong serie video hướng dẫn học lập trình C của Vietpro.

Ở bài học trước, chúng ta đã được học về cách dùng các toán tử so sánh. Trong bài học này, Vietpro sẽ giúp các bạn có thể hiểu về toán tử logic cũng như cách sử dụng chúng. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Cách dùng các toán tử logic

Toán tử logic ở đây bao gồm AND (và), OR (hoặc), NOT (phủ định). Đầu tiên các bạn tạo một project mới, sau đó lưu lại.

Tiếp theo, để hiểu rõ hơn về toán tử so sánh chúng ta làm một ví dụ: Ta tạo ra một biến a với giá trị là 10, biến b với giá trị là 3. Sau đó tạo ra biến kiemTra.

a. Toán tử và (AND)

Giá trị của biến kiemTra sẽ là 1 hoặc 0 tương đương với true hoặc false. Ở đây chúng ta thử xem a có lớn hơn b hay không đồng thời a có khác b hay không. Toán tử “và” ở đây sẽ thể hiện bằng kí tự “&&” Cụ thể:

#include <stdio.h>
int main() {
	int a= 10;
	int b= 3;
	int kiemTra= (a>b) && (a!=b);
	//&& chi tra ve ket qua dung khi tat ca bieu thuc thanh phan dung
	//va tra ve gia tri sai khi can it nhat mot dieu kien sai
	//la tat ca sai
	printf("Gia tri cua bien kiem tra la: %d",kiemTra);
	return 0;	
}

Kết quả:

b. Toán tử OR ( hoặc )

Được thể hiện bằng kí tự “||”

Cụ thể: ta thay && thành || và đổi điều kiện (a!=b) thành (a==b)

int kiemTra= (a>b) || (a==b);

Kết quả:

c. Toán tử phủ định (NOT)

Đầu tiên chúng ta gán cho biến kiemTra giá trị 1 ( true ). Sau đó gán cho nó giá trị phủ định của nó là 0 (false) thể hiện bằng dấu “!” . Cụ thể:

#include <stdio.h>
int main() {
	int a= 10;
	int b= 3;
	int kiemTra= (a>b) || (a==b);
	//&& chi tra ve ket qua dung khi tat ca bieu thuc thanh phan dung
	//va tra ve gia tri sai khi can it nhat mot dieu kien sai
	//la tat ca sai
	kiemTra= 1; //gan kiemTra gia tri dung
	printf("Gia tri cua bien kiem tra la: %d",kiemTra);
	kiemTra= !kiemTra; //phu dinh cua bien luan ly kiemTra != 1 = 0
	printf("\nGia tri cua bien kiem tra la: %d",kiemTra);
	return 0;	
}

Kết quả:

Bài học đến đây là kết thúc. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ được tìm hiểu sơ bộ về câu lệnh điều kiện với bài hướng dẫn cấu trúc if else (P1).

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN