Bài 1 : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++

1143

Giới thiệu lập trình hướng đối tượng C++

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn tìm hiểu lập trình hướng đối tượng  c++. Trên hết đây là những hướng dẫn nhằm làm cho việc học c++ dễ dàng hơn.

Không giống như nhiều trang web và cuốn sách khác nhưng cũng đừng cho rằng bạn có bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào từ trước.Tôi sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần thiết khi bạn tiến bộ với rất nhiều lý thuyết và bài tập thực tế qua các bài viết.Cho dù là bạn đang quan tâm tới việc học lập trình c++ như là một sở thích, hoặc là đang tìm cách để bổ sung sự hiểu biết của mình thì sau khi học xong các bài viết từ cơ bản tới nâng cao của tôi và với tinh thần chịu khó học tập thì tôi xin chúc mừng bạn sắp trở thành một lập trình viên giỏi rồi đấy.

Đề cương lập trình hướng đối tượng c++

Để cho các bạn có thể dễ dàng học và hiểu được hướng đối tượng c++ thì mình sẽ chia ra thành các chương và phân bổ một cách hợp lý.  Trong mỗi chương có những bài viết rõ ràng chi tiết để các bạn có thể hiểu rõ ràng hơn, cho nên các bạn cứ bình tĩnh mọi thứ đều phải từ từ.

 • Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng.
 • Chương 2: Những vấn đề cơ bản trong C++.
 • Chương 3: Mảng và con trỏ
 • Chương 4: Đối tượng và lớp
 • Chương 5: Những kỹ thuật nâng cao trong lập trình hướng đối tượng
 • Chương 6: Những khái niệm nâng cao trong lập trình hướng đối tượng
 • Chương 7: Thư viện C++ chuẩn

Mục tiêu sau khi học xong lập trình c++

Trước khi bắt đầu vào những bài viết của từng chương thì mình xin phân tích những mục tiêu sau khi học xong đó là :

 • Khi bạn hoàn thành bạn sẽ hiểu được thế nào là lập trình hướng đối tượng thế nào không là lập trình hướng đối tượng c++
 • Những bài viết của mình sẽ có những bài tập thú vị để cho các bạn hiểu rõ hơn không thể giống như cuốn sách hay trang web khác chỉ có lý thuyết không thì sẽ không thể giỏi được.
 • Tôi cung cấp cho bạn những kiến thức chuẩn nhất và những bài giải hay nhất và sẽ đưa cho bạn những bài tập mà bạn phải tự làm sau đó hãy so kết quả của bạn với tôi xem nó khác nhau như thế nào
 • Tuy nhiên xin lưu ý rằng học lập trình không phải là một sớm một chiều ngay được mà bạn phải CÀY từ từ, cho nên các bạn phải giữ sức khỏe thật tốt để học những bài viết của mình nhé .
 • Chương 1 : Giới thiệu lập trình hướng đối tượng C++
 • Tại sao phải lập trình hướng đối tượng
 • Đặc điểm của lập trình hướng đối tượng
 • C và C++

Tại sao phải lập trình hướng đối tượng

 • Chương trình viết bằng các ngôn ngữ hướng thủ tuc (C, Pascal…) bao gồm một chuỗi các câu lệnh nhằm yêu cầu máy tính thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
 • Chia chương trình thành các hàm.
 • Mỗi hàm phục vụ cho một nhiệm vụ cụ thể và có giao diện (interface) rõ ràng.
 • Nhóm một số các hàm lại thành các mô-đun hoặc các thành phần (component).
 • Nhược điểm của ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc:
  • Hàm không hạn chế truy nhập tới các biến toàn cục.
  • Hàm và dữ liệu không có quan hệ với nhau.
  • Không thể xây dựng những kiểu dữ liệu phức tạp.
   • Ví dụ:
    • Kiểu Point gồm hai tọa độ x và y.
    • Không thể thực hiện các phép tính trên kiểu Point.

Đặc điểm của lập trình hướng đối tượng

 • Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng kết hợp dữ liệu và các hàm thao tác trên dữ liệu này; gọi là đối tượng.
 • Các hàm của đối tượng – gọi là các hàm thành viên (member function), cung cấp phương thức để truy nhập dữ liệu của đối tượng.
 • Các thành phần dữ liệu thường được gọi là các thuộc tính (attribute hoặc instance variable).
 • Việc gọi hàm thành viên của một đối tượng được xem như việc gửi thông điệp tới đối tượng đó (sending a mesage).
 • Trong một chương trình C++ thường chứa một số các đối tượng, chúng giao tiếp với nhau thông qua việc gửi thông điệp.

Mô hình hướng đối tượng

mo-hinh-hdt

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

 • Lập trình hướng đối tượng chỉ quan tâm đến việc chương trình chứa những đối tượng nào.
 • Đối tượng là thành viên của lớp (class).
 • Lớp là một mô tả của các đối tượng tương tự nhau.
 • Một lớp có thể được chia thành nhiều lớp con.
 • Một lớp có thể kế thừa từ nhiều lớp khác.
 • Lớp gốc được gọi là lớp cơ sở (base class)
 • Lớp thừa kế từ lớp cơ sở gọi là lớp dẫn xuất (derived class).
 • Lập trình hướng đối tượng cho phép ta tạo ra kiểu dữ liệu mới và thực hiện các thao tác trên chúng một cách dễ dàng.

Lập trình C và C++

 • C++ thừa kế từ ngôn ngữ C.
 • Những câu lệnh trong C có thể được áp dụng trong C++.
 • Những thành phần được bổ sung vào C để trở thành C++ bao gồm ( chúng ta sẽ tìm hiểu trong những bài tiếp):
  • Lớp
  • Đối tượng
  • Lập trình hướng đối tượng

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here